بسم الله الرحمن الرحیم

نشست بررسی راهکارهای تحول در معماری شهری بر اساس مفاهیم پایه اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر مشهد و با حضور جمعی از دانشجویان رشته شهر سازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست به صورت اجمالی نسبت میان معماری موجود و برخی مسائل همچون تربیت، سلامت، خانواده، امنیت بررسی شد.

همچنین در این نشست گزارشی اجمالی از "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز"؛به عنوان نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی ارائه گردید. براساس این نظریه بدون توجه به "فرآیند هدایت" نمی توان جامعه را اداره کرد و موضوعات جهت ساز در حکم زیر ساخت های هدایت هستند. تاریخ نشست بعدی معماری و الگوی پیشرفت اسلامی متعاقبا اعلام می گردد.