شهید محسن وزوایی

۷ مطلب با موضوع «فهرستها :: فهرستها - سطح دوم» ثبت شده است

فهرست جلسه پنجمِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

حجم: 931 کیلوبایت۰۴ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرست جلسه هفتمِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۰۶ آذر ۹۲ ، ۰۳:۵۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرست جلسه ششمِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۰۷ آبان ۹۲ ، ۰۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرست جلسه چهارمِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۲۳ مهر ۹۲ ، ۱۶:۵۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرست جلسه سومِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۱۰ شهریور ۹۲ ، ۰۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرست جلسه دومِ نشست هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی-قم-اسفند91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۰۳ شهریور ۹۲ ، ۰۵:۲۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
افشین پارسائیان

فهرستِ اولین جلسه از نشستِ هم اندیشی مسئولین کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی- قم-اسفند 91 (فهرست: افشین پارسائیان)

دریافت

۲۹ مرداد ۹۲ ، ۰۶:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
افشین پارسائیان