بسم الله الرحمن الرحیم

گزارشی از مفاهیم "افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی" در دو قسمت از برنامه مجله روز رادیو معارف ارائه گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این برنامه های رادیوئی پیشینه، آینده و وضعیت امروز فعالیت های مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی از منظر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بررسی شد. صوت این برنامه را در دو قسمت 20 دقیقه از اینجا و اینجا دریافت نمائید. انتهای پیام بعون الله تعالی