متن حاضر مطلبی ست در مورد رابطه الگوی پیشرفت اسلامی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی

فایل word

فایل pdf


بسمه تعالی

دستیابی به تمدن اسلامی در گرو تولید الگوی پیشرفت اسلامی

در فضای نخبگانی کشور، کمابیش اصطلاح تمدن اسلامی مطرح می شود و برداشتهای گوناگونی از جانب خواص در این زمینه ارائه می گردد. در تبیین این مفهوم که توسطِ امام خامنه ای(مدظله العالی) ایراد شده است، بازخوانی مراحل انقلاب و چگونگی منتقل شدن از هر مرحله به مرحله ی بعد می تواند کمک شایانی به درکِ این اصطلاح کند. در بازخوانی مراحل انقلاب اسلامی متوجه می شویم که 5 مرحله برای انقلاب، توسط امام خامنه ای(مدظله العالی) ترسیم شده است که عبارتند از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی؛ و به گفته ی خودِ ایشان ما هم اکنون در مرحله دولت اسلامی هستیم. سؤال مهمی که در اینجا مطرح است این است که چگونه باید از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی انتقال یابیم؟! و سؤال بعدی اینکه چگونه از مرحله جامعه اسلامی به مرحله تمدن اسلامی منتقل شویم؟! جامعه اسلامی یعنی جامعه ای که در آن آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامعه ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن در اداره ی کشور، در آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند. جامعه ای دارای عزت ملی، و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم. بدیهی ست که ما در حال حاضر به این جامعه دست پیدا نکرده ایم. به این دلیل که ساختارهای اداره کننده جامعه یا همان دولت اسلامی، برای تحقق شاخص های مورد نظرِ اسلام توانمند نیستند، بلکه برای تئوریزه کردنِ شاخص های توسعه غربی توانمندند. اگر ما می خواهیم از مرحله دولت اسلامی به  مرحله جامعه اسلامی برسیم باید ساختارهای مدیریتی کشور را برای تحققِ شاخص های اسلام توانمند کنیم و این امر مستلزم داشتن یک الگو برای اداره جامعه است. الگوی پیشرفت اسلامی، پاسخِ سؤالِ "چگونه از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی انتقال پیدا کنیم؟!" می باشد. در واقع تا زمانی که ما الگوی پیشرفت اسلامی را تولید نکنیم، به مرحله جامعه اسلامی و سپس تمدن اسلامی، منتقل نخواهیم شد. زمانی که به وسیله ی الگوی پیشرفت اسلامی، جامعه اسلامی مورد نظر، به وجود آمد، سپس این الگو به مقتضای شرایط ویژه ی هر کدام از کشورهای جهان، و به خواست خودِ ملتها به تمامِ نقاطِ دنیا ارسال خواهد شد و همه را بهره مند خواهد کرد، و آن زمان تمدن اسلامی شکل گرفته است، انشاا... .