بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز"  نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود. رسالت نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی ارائه یک تصویر کلان حجیت یافته از اداره جامعه بر مبنای دین است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در نشست تخصصی کار گروه ورامین -مورخ29-9-1393- نظریه پردازش موضوعات جهت ساز به صورت اجمالی تبیین شده است. صوت این نشست را -به مدت 1:18 دقیقه- از اینجا بشنوید

لازم به ذکر است که در "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز" زیر ساخت های تغییر نگرش (زیرساخت های هدایت نظامات ذهنی) تبیین شده است. انتهای پیام