بسم الله الرحمن الرحیم

صبح امروز نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعة المصطفی برگزار شد. خبر تفصیلی این نشست به زودی منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه، در این نشست به سه سؤال اساسی "چرا الگوی پیشرفت اسلامی؟"، "الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟" و "چگونه باید الگوی پیشرفت اسلامی را تولید کرد؟" بر اساس مفاهیم   "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" پاسخ داده شد. خبر تفصیلی این نشست به زودی منتشر می شود.