بسم الله الرحمن الرحیم

نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، در مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان البرز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه، اولین نشست معرفی نقشه راه در مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان البرز، با حضور ریاست محترم مرکز مدیریت و جمعی از اساتید حوزه های علمیه استان برگزار شد.

در قسمت اول نشست، "ادبیات انقلاب" در قالب اصطلاح "جهت حرکت انقلاب اسلامی" بازخوانی و مرور گردید. در ادامه و در تعریف اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی، موضوع جدید "الگوی پیشرفت اسلامیبه عنوان موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی معرفی گردید.

قسمت دوم نشست، به معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی اختصاص یافت. به این منظور چند نمونه از 81 موضوع جهت ساز مندرج در نقشه راه به صورت خلاصه برای حاضرین در جلسه مطرح شد. از میان این موضوعات جهت ساز، "نقد تعریف جامعه در جامعه شناسی مدرن"،"نقد جامعه مدنی و مفهوم مدرن از قانون" و "نقد عملکرد ساختارهای مدرن تربیت و معرفی خانواده به عنوان زیرساخت تربیت و پیش گیری از جرم" در قالب موضوعات متناست با تحول در حوزه های علمیه، به صورت خلاصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در قسمت سوم نشست نیز، اساتید حاضر در جلسه و ریاست محترم مرکز مدیریت، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.