بسم الله الرحمن الرحیم

دومین نشست هم اندیشی کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی در روزهای 25 و 26 مهرماه 1392 در شهر مقدس قم برگزار می گردد. موضوع اصلی این نشست بررسی تفصیلی "هرم اول مباحث الگوی پیشرفت اسلامی" می باشد. تبیین "فلسفه، روش و نقشه  هدایت نظامات ذهنی"موضوع مباحث هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی است.

بر اساس تقویم نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، دومین نشست هم اندیشی کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی در روزهای 25 و 26 مهرماه 1392 در شهر مقدس قم برگزار می گردد. موضوع اصلی این نشست بررسی تفصیلی "هرم اول مباحث الگوی پیشرفت اسلامی" می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست به صورت تفصیلی؛ "چگونگی هدایت نظامات ذهنی" شامل: "فلسفه، روش و نقشه  هدایت نظامات ذهنی" در راستای "جهت حرکت انقلاب اسلامی" مورد دقت قرار می گیرد. "چگونگی هدایت نظامات ذهنی" سطح اول مباحث مربوط به  نظام سازی اسلامی می باشد.

لازم به ذکر است که؛ نظام سازی اسلامی"  مبنای پیشنهادی انقلاب اسلامی برای مدیریت تحولات اجتماعی است؛ که این موضوع در سه سطح 1- "چگونگی هدایت نظامات ذهنی" 2- "چگونگی هدایت نظامات عینی" 3- "چگونگی هدایت نظامات علمی" -در کارگروه پژوهشی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی-تبیین شده است. مطالعه پیشخوان این نشست به عمیق تر شدن مباحثات مدد می رساند.

 

دریافت پیشخوان نشست های هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی

با موضوع تبیین هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی