بسمه تعالی

در این روزهای منتهی به انتخاباتِ ریاست جمهوری، حرفهای متنوع، وعده های مختلف، وتفکرات متفاوتی از زبانِ کاندیداهای ریاست جمهوری به گوش می رسد. هر کدام بر اساسِ نقطه نظر و دیدگاه خود، برای حلِ مشکلات کشور برنامه ریزی می کنند و روی نکاتی تأکید دارند. اما به نظر می رسد تقاطع اصلی که همه ی کاندیداها به آن می رسند و روح حاکم بر برنامه های آنها را تشکیل می دهد، الگوی پیشرفت کشور است.


نکته قابل بحث اینجاست که کاندیداها می خواهند با کدام الگو کشور را پیش ببرند؟ و نکته مهم بعدی خطر یکسان انگاری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی توسعه غربی است. فهم این موضوع که الگوی مدنظرِ نظام مقدس جمهوری اسلامی برای پیشرفت، با الگوی توسعه غربی چه تفاوتهای مبنایی با هم دارند، قدری نیازمند تأمل و تفکر بیشتر است، و هدف، رسیدن به این موضوع است که، کدامیک از این دو الگو می توانند یک کشور را آباد کنند؛ به صورتی که هم عدالت در آن کشور موج بزند و هم پیشرفت؛ و انسانها را هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند کند. لکن اگر در واکاوی اصولِ این دو الگو ماهرانه عمل نکنیم، دلسوزانِ ناآگاه در کنارِ دشمنانِ آگاه، به اسمِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پیشرفت کشورهای غربی را، به ما تقدیم می کنند، و نهایتاّ به ما میگویند باید بشویم شبیه ایالات متحده امریکا!

در شرایط فعلی که زمانِ بسط و شرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فضای نخبگانی و عمومی کشور، مساعد شده است، باید با دقت فراوان، نظرات و ادعاها را رصد کنیم.

شاید خیلی از کاندیداها دم از الگوی پیشرفت اسلامی و پیشرفت وعدالت بزنند، اما درون مایه این اظهارات، دقیقاَ همان چیزی باشد که در عمل، کاملاَ متعارض با اصولِ اساسیِ الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باشد.

در شرح الگوی مدنظرِ نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت که، ادبیات انقلاب، پیشرفت و عدالت را توأم با هم می داند. بدین معنا که نمی شود به یکی از این دو موضوع پرداخت و دیگری را رها کرد. هر دو در کنار هم باید در تمامی برنامه های کشور دیده شوند. در حالی که در الگوی توسعه غربی، پیشرفت، مقدمِ بر عدالت است. یعنی ابتدا باید کشور به هر قیمتی، حتی به قیمت له شدنِ قشر مستضعف در زیر پای سرمایه داران، پیشرفت کند، وپس از آن بیائیم عدالت را با دادن کمک های نقدی، مساعده و... برقرار کنیم. و طبیعتاّ اولین پیامد این الگو، طبقه طبقه شدن جامعه وشکاف طبقاتی است، که این عمل دقیقاَ متعارض با اسلام است، و میتوان گفت این یکی از اصلی ترین و در واقع یکی از صدها نقاطی است که الگوی مد نظراسلام و الگوی توسعه غربی با هم تفاوت دارند.

بهرحال مطلب پایانی و امیدوار کننده این است که به فضل پروردگار، در دهه چهارم انقلاب اسلامی(دهه پیشرفت و عدالت) جهت گیری نخبگانی و عموم جامعه به سمت تولید الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است و انشا ا... که طراحی وتدوین این الگو، قدمی باشد در راستای تحققِ زمینه سازی ظهور امام عصر(عج).