بسم الله الرحمن الرحیم

"الگوی ساخت نظامات اسلامی" در حکم مبانی نظری "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در سلسله نشست های الگوی پیشرفت اسلامی یکی از سؤالات پر تکرار -که همواره در این نشست ها مطرح می شود- نحوه و روش تنظیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت است. این نقشه راه بر اساس محورهای الگوی ساخت نظامات اسلامی-که شامل سه محور: 1- الگوی حفظ جهت، 2- الگوی استخراج سؤال و 3- الگوی پردازش اجتماعی است- قابلیت شرح می یابد. در روز دوم کارگاه معرفی نقشه راه -در مدرسه علمیه معصومیه (سلام الله علیها)شهر مقدس قم -به صورت خلاصه مبانی نظری این نقشه در مدت 17 دقیقه تشریح شده است. 

معرفی اجمالی "الگوی ساخت نظامات اسلامی"