یکی از هزاران جنایات آمریکا، حمله ی نظامی به عراق است. جنایتی که از منظرِ هر انسانی، خلافِ حقوق بشر و عقلانیت است. و جالب اینجاست که خودشان و روشنفکرانِ خودمان، n عدد دلیل می آورند، که این کار را توجیه کنند و تبدیلش کنند به کارِ خوب!

اگر ذهن ما پر بشود از علومِ غربیِ مسموم، نتیجه اش همین است که حمله ی وحشیانه به کشورهای دیگر، توسطِ سردمدارانِ دروغینِ حقوقِ بشر، به عنوانِ یک حرکتِ استراتژیک و خوب، برای کسبِ منافعِ مالی و قدرت تلقی می شود!

با کمی واقع بینی متوجه خواهیم شد که، این جنگ و امثالِ این جنایات، نه تنها موردِ قبولِ مردم آمریکا نیست، بلکه بسیاری از مردم، مخالف این سیاستهای کثیف و غیر انسانی هستند، و دریافته اند که هزینه های حاصله از این جنگ و بقیه ی جنایات، بر دوشِ مردم است. و این مردم هستند که زیرِ فشارِ بدهی ها لِه می شوند، نه سردمداران و سرمایه دارانِ رأسِ هِرم، که فقط شاملِ 1 درصدِ مردم هستند!

نکته قابل تأمل اینجاست که متفکرین و نخبگانِ غربی، این همه دَم از اخلاق و حقوقِ انسانها می زنند و می گویند کشورهای دنیا باید به سمتِ توسعه یافتگی بروند تا پیشرفت کنند، وسپس کشوری که رتبه نخست را در توسعه یافتگی دارد، شب و روز در حالِ جنایت است!

نکته جالب تر اینجاست که متفکرین و نخبگانِ داخلی هم در تلاش هستند که کشور را به سمتِ توسعه یافتگی ببرند، و تنها راهِ پیشرفت و موفقیت را حرکت به سمت ِتوسعه یافتگی، عنوان کنند.

مسیرِ پیشرفت، مسیر غربى نیست، مسیر منسوخ و برافتاده‌ى اردوگاه شرقِ قدیم هم نیست . بحرانهائى که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روى ماست، میدانیم که این بحرانها گریبانگیر هر کشورى خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما بایستى مسیرِ مشخصِ ایرانى - اسلامى خودمان را در پیش بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب .   امام خامنه ای 14/2/87

طبق فرمایشات امام خامنه ای(مدظله) الگوی ما برای پیشرفت، الگوی شرق و غرب نیست بلکه الگوی پیشرفتِ ایرانی - اسلامی است، که باید در این دهه(دهه ی پیشرفت و عدالت) طراحی شود.