در حال حاضر توسعه یافته ترین کشورهای جهان 8 کشور می باشند، که به آنها گروه G8 گفته می شود.در بین گروه G8 نیز توسعه یافته ترین کشور آمریکاست. پس آمریکا توسعه یافته ترین کشور جهان است. جالب است بدانید نا امن ترین کشور جهان هم آمریکاست!!!

  مردم مجبورند در ایالات متحده آمریکا برای حفظ امنیت ِ خود سلاح حمل کنند!!!

 حال باید دید که چرا امنیت در این کشورها به این شکل است؟ علتِ اینکه شخص، در جامعه ناامنی ایجاد میکند، این است که آن فرد در خانواده به طورِ صحیح تربیت نشده است، و یا اصلاً خانواده ای نداشته است که آن را تربیت کنند!!! خانواده محلِ انتقالِ ارزشها از نسلی به نسل دیگر است. خانواده محلی است که تربیتِ صحیح فرزندان در آنجا صورت می گیرد و فرزند یاد می گیرد که دزدی نکند، ناامنی ایجاد نکند، اخلاق و قانون مداری را یاد می گیرد و ... . حال وقتی که شما کشورهای توسعه یافته را نگاه می کنید، می بینید که در آنها نهادِ خانواده به سمت نابودی می رود، و خانواده هویتِ خود را از دست داده است. بسیاری از فرزندانی که در توسعه یافته ترین کشورهای جهان به دنیا می آیند خانواده ای ندارند! و حتی اگر در خانواده متولد بشوند، توسطِ خانواده شان تربیت نمی شوند! زیرا پدر و مادری بالای سرشان نیست که آنها را تربیت کنند! پدر و مادر هر دو نیروی کار هستند. الگوی تولید و مصرف که براساس توسعه یافتگی تدوین شده است، پدر و مادر را مجبور می کند که هر دو نیروی کار باشند و برای گذرانِ زندگی صبح تا شب کار کنند.

 حال سؤال اینجاست که، آیا این پدر ومادر فرصتی برای تربیتِ فرزندانِ خود دارند؟ در ادامه این فرزند بزرگ خواهد شد و به خاطر عدمِ تربیتِ خانواده، دست به ناامنی می زند. و نتیجه اینکه توسعه یافته ترین کشورِ جهان،  می شود ناامن ترین کشور در جهان! و مهم ترین پیامد توسعه این شد که،  نهادِ با ارزشِ خانواده، به خاطرِ توسعه یافتگی از بین رفت.

 در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مهمترین نهادِ مورد توجه نهادِ خانواده است، و ما در این دهه(دهه ی عدالت وپیشرفت) باید تلاش کنیم برای تولیدِ این الگو.